Dagsarkiv: 2 februari, 2011

Sanning från DN


Av Pettersson

Hans Bergström ledarskribent på Dagens Nyheter har skrivit en intressant artikel ”Sjunga med änglarna” Jag återger bara lite kort ur den rätt långa artikeln som finns länkad längst ned.

Den börjar med att Södertäljes kommunalråd Anders Lago (S) var inbjuden till USA för att berätta att det faktum att en enskild liten stad − Södertälje − tog emot lika många flyktingar från Irak som USA och Kanada tillsammans och de problem det medför.

Södertälje ska agera kraftfullt för att minska antalet flyktingar som väljer att bosätta sig i Södertälje 

Av cirka en miljon personer som beviljats permanent uppehållstillstånd i Sverige sedan 1990 har en (1) procent fått det för att ta ett arbete.

Det är ett faktum att Sverige har misslyckats med att hantera senare års stora utomeuropeiska invandring. Professor Jan Ekberg vid Linnéuniversitetet visar att nu bara hälften av utomeuropeiska invandrare har arbete. Andelen är ännu lägre bland dem som kommit på senare år.

Kombinationen av helt öppna gränser, ett generöst välfärdssystem och en arbetsmarknad med höga ingångslöner och andra spärrar för inträde är katastrofal, såväl socialt som finansiellt. Ledande politiker inom alla ansvarsbärande partier, inte minst socialdemokratin, förstår det. Säkert även en och annan journalist. Men inför offentligheten, när det bränner till, tar den politiska korrektheten över. Ingen får sjunga i disharmoni med änglarna.

− Pettersson är dock tveksam om det är några journalister som förstår vad det är de håller på att ställa till med. De verkar lika klonade som fåret Dolly för att upprepa samma sak, invandring är bra, bra, bra, bra, bra, bä, bä, bää…

Källa: DN ”Sjunga med änglarna”


Svenska journalister i Stasi-arkiven


Av Pettersson

Stasi − Den östtyska säkerhetstjänsten är väl känd av de flesta. Den höll den östtyska befolkningen i ett järngrepp med hjälp av informatörer över hela DDR. Dessa informatörer beräknas ha varit c:a 100 000, de flesta inom landet och i Västtyskland men det fanns även många i Sverige.

Journalister är ett konstigt släkte, de jagar kungen, Kamprad, politiker och Sverigedemokrater med blåslampa, de vänder på varje sten för att snoka fram en skandal hur gammal den en är, obetalda tv-licenser får dem nästan att pissa i byxorna men när det gäller kommunistspioner i de egna leden är det tyst, knäpptyst.

Professor Birgitta Almgren har forskat i Stasi-arkiven och funnit svenska poliser, politiker och säkerhetspoliser finns bland de namnen.

– Men de viktigaste namnen är journalister, säger Birgitta Almgren.

I somras beslutade regeringsrätten att professor Birgitta Almgren skulle få ut Säpohandlingar om de svenskar som samarbetade med Stasi. Det blev dock ett tillstånd med förbehåll. Birgitta Almgren fick nämligen ett hot om fängelse över sig – eftersom det finns hot om straffpåföljd – om hon röjer namnen på dem som samarbetade med Stasi. Sedan i augusti förra året har hon nu forskat i det hemligstämplade materialet.

Finns det politiker bland dem som samarbetade med Stasi? – Det är många namn på en rad områden från alla sektorer i samhället säger Birgitta Almgren. 

Finns det även poliser eller säkerhetspoliser? – Det finns sådana också, men man ska inte tro att Säpo är några duvungar, som Jan Guillou påstår. Och de viktigaste personerna för Stasi var inte politiker eller poliser. Det viktigaste för dem var att värva unga idealister, där många blev journalister. Detta har även en högt uppsatt Stasi-chef bekräftat för mig.

Många var alltså journalister? – Ja, men jag kan inte namnge någon. Hoppas att jag inte har sagt för mycket nu.

När kommer du att släppa mer information? – Jag kommer med en rapport i vår, och sedan en bok till hösten.

Men inga namn alltså? – Nej, det får jag ju inte släppa. Då hotas jag av fängelse.

− Pettersson undrar om det inte är dags för -68 vänstern att jaga sina egna på samma sätt som de jagar andra för journalisterna är väl opartiska och korrekta?

Källa: Världen idag HÄR och HÄR


Föroreningar i Kina


Av Pettersson från vår Fjärran Östern redaktion

− Pettersson konstaterar att det mesta vi köper från Kina är billigt men att det ändå har ett fruktansvärt pris och glöm inte att ta cykeln till jobbet, din insats kan rädda världen! 

 Förstora genom att klicka på bilden

Fler bilder och Källa: HÄR  


Köttberget som försvann


Av Pettersson

Vi minns nästan alla när den tidigare finansministern Pär Nuder använde uttrycket ”Köttberg” om personer födda på 1940-talet och som snart skulle gå i pension och utsätta sjuk och äldrevården för stora påfrestningar. Befolkningen skulle bli allt äldre och bristen på arbetskraft stor och det gav upphov till behovet av en stor invandring.   

Redan 1982 kom en framtidsstudie som varnade för kraftigt höjda kostnader för äldre de kommande 25 åren. Effekterna skulle bli kraftigt höjda skatter eller försämrad service. Men det blev ingen »äldrebomb«.

I dag talas på nytt om en kris för äldreomsorgen. På 25 år väntas antalet personer över 80 år öka med nära 60 procent. – Vi hade stora farhågor att kostnaden för äldreomsorg skulle öka långt mer än den gjorde, säger Mårten Lagergren, som då var projektledare, nu docent på Äldrecentrum. Perspektivet var 20–25 år framåt, men mycket utgick från fel antaganden, säger Mårten Lagergren i dag.

– Vi utgick från SCB:s prognoser för utvecklingen av äldre över 80 år och de var väldigt blygsamma. Det visade sig senare att de konstant sedan 70-talet underskattat utvecklingen. Ett exempel: 1978 trodde man att antalet över 80 år skulle vara 373 000 år 2000. Men 2000 var det nära 100 000 fler över 80.

 Vi såg inte den stora ökningen av äldre, däremot de ökande kostnaderna, men kostnaderna ökade inte, trots att de äldre blev fler än man trott.

Även om vi blir allt äldre fortsätter hälso­tillståndet för de äldre att förbättras. En mindre andel får eller behöver äldreomsorg i dag än när framtidsrapporten skrevs 1982.

– Den sammanfattande slutsatsen är … att talet om en »äldrebomb«, som kommer att stjälpa välfärdssystemet några år in på det nya seklet, är felaktigt.

Fakta: Antalet personer 80 år och äldre ökade med 85 procent mellan 1980 och 2005. Under samma period minskade andelen äldre i offentlig äldreomsorg från 62 till 37 procent.

− Pettersson konstaterar att en stor del av anledningen till den stora invandringen därmed försvinner och risken är att vi istället med alla medelålders invandrare som kommer hit och går direkt in i bidragssystemet för att aldrig komma ut blir det köttberg vi försöker undvika.

Källa: Fokus


Bidragsstatistik


Av Pettersson

Bistånd är lika med ekonomiskt bistånd, det som förr kallades socialbidrag. Sedan finns det en massa andra bidrag men de tar vi inte upp denna gång.

Sveriges befolkning 2009 var 9.340.682 

8.002.717 svenskar, 1.337.965 invandrare

Procentuell fördelning mellan svenskar och invandrare

Det betalades ut totalt 4,3 miljarder (4.311.972.000 kr) till inrikes födda och 9,3 miljarder (9.322.429.000 kr) till utrikes födda

Procentuell fördelning av det totala utbetalda biståndet. 14% av befolkningen fick 64% av det totala biståndet

Det fanns 123.244 svenska biståndshushåll och 149.154 biståndshushåll med utrikes födda

Procentuell fördelning av biståndshushållen

Svensken fick i snitt 2.916 kr per månad medan utrikes födda fick nästan dubbelt så mycket, 5.209 kr per månad

Räknar man på att befolkningen består av 86% svenskar och 14% av utrikes födda så fick i genomsnitt en svensk 539 kr och en utrikes född hela 6.968 kr per år. Utrikes födda är med andra ord överrepresenterade med hela 13 gånger när det gäller bidragsberoende.

− Petterssons behöver inte dra någon slutsats det gör ni själva utan problem.

Källa: SCB

Källa och sammanställning: Statussverige