Dagsarkiv: 22 januari, 2011

Har Waberi börjat prägla moderaterna?


Av Olli Rein

Jag hittade följande på Affes statistikblogg, det var alltför bra för att bara ligga där och skräpa.

Många inom moderaterna var kritiska till att islamisten Abdirizak Waberi kandiderade till riksdagen och som det visade sig även kom in. De som var av en annan åsikt menade att visserligen har Waberi konstiga åsikter, som till exempel månggifte och en högsta önskan om att få leva under sharialagar, men att han kommer ändra sig med tiden när han får umgås med pursvenska moderater som har en bra värdegrund.

Nu höjs röster inom partiet som menar att det inte har gått som det var tänkt. En anonym källa påstår att det är precis tvärtom. Att Waberi helt enkelt har börjat prägla moderaterna.

Kan detta stämma?

Vi frågade tre ledande moderater:

Ligger det någon sanning i att Waberi har börjat prägla moderaterna?

– Nej, givetvis inte.
Det är bara illasinnade rykten

Inga kommentarer

Struntprat


Islam – En gökunge i det svenska folkhemmet


Av Olli Rein

Opinionen håller på att svänga väldigt kraftigt när det gäller Sverigedemokraterna. Allt fler blir positiva till SD. Jag märker denna förändring mer eller mindre dagligen i alla de som kontaktar mig via bloggen, mail, telefon eller som jag träffar. Antalet personer som kontaktar mig och berättar om missförhållanden i samhället blir bara fler och fler. Jag har fått uppslag på flera intressanta berättelser bara den senaste veckan som kan leda till avslöjanden på bloggen.”

Så skriver riksdagsledamoten Thoralf Alfsson (SD) på sin blogg, och han fortsätter.

” Trots Aftonbladets försök att koka soppa på en spik så märker jag även en förändring i media och bland andra politiker, åtminstone de politiker som har ögonen något så när öppna. Andra kommer aldrig se problemen i samhället även om de presenteras på parkett.”

Ett exempel på detta var det inslag i Studio Ett idag med rubriken Integration eller Assimilering. Av inslaget framgår det hur tabubelagt ordet och betydelsen av assimilering är. Lyssna på inslaget.”

Debatten här handlar mest om värdeladdade ord och vem som använder dessa eller inte. Det är Timbro som gått ut med en rapport som inte Lisa Bjurwald ledarskribent på DN gillar. Det är nämligen hennes uppfattning, att det fula ordet assimilation endast används av Sverigedemokraterna, vilket naturligtvis inte stämmer.

I en integrationsprocess finns ju alltid en viss del assimilation med, annars blir det ju ingen integrering heller, och det är ju precis det som hänt tidigare när de dåvarande sju riksdagspartierna har bedrivit sin invandringspolitik de senaste 20 – 30 åren. Man har bedrivit någon sorts icke-politik, vare sig det varit de röda eller de blå som har varit i regeringsställning.

Egentligen har det ju inte hänt något alls och det framhåller också statsvetaren Andreas Johansson Heinö, som försvarar Timbros rapport, och framhåller att han inte tar ställning vare sig för eller emot assimilering, men anser att ordet måste få finnas med i debatten.

Där håller jag Olli Rein helt med Andreas Johansson från Göteborgs Universitet, men som jag tidigare har nämnt, så måste ju ett visst mått av assimilation finnas med i en integreringsprocess också, annars blir det ju precis som de senaste 20 – 30 åren att ingenting händer.

Detta är ju i princip läget nu, förutom att den starka invandrargruppen muslimer, klart har flyttat fram sina positioner och nu menar att det är svenskarna som måste assimileras in i det muslimska samhället, då de har tyckt sig få det stödet av de sju gamla riksdagspartierna.

Muslimerna är helt på det klara med att någon måste assimileras, men det är lite väl magstarkt att komma hit som flykting och be om hjälp, för att sedan själva ta över. Det påminner mycket om en viss fågel, som lägger sina ägg i andra fåglars reden, och sedan sparkar ut värdparets blivande fågelungar, bara för att deras egna ungar ska få ta över allt som värdparen kan prestera.


Sahlin: Bildt och Billström måste tala


Av Pettersson

S-ledaren kallar uppgifterna om ministrarnas flyktinguttalande skandalöst.

Ministrarna Carl Bildt och Tobias Billström vägrar svara på frågor kring SvD:s avslöjande om hur de diskuterat Irakflyktingar.
Djupt upprörande, tycker socialdemokraternas Mona Sahlin, som liknar ministrarnas retorik vid Sverigedemokraternas.
– Det här är verkligen politiskt hyckleri. De måste säga om de sagt så här eller inte, säger hon.

Läs mer på SvD

Sahlin har rätt. Piff o Puffs måste säga att de sagt detta för det måste de ha gjort eftersom det inte kommer en dementi. 

Däremot är den sanning de sagt inget att bli upprörd för. Att Sverige tar emot för många irakiska flyktingar och att dessa irakier i huvudsak är lågutbildade och saknar yrkeskunskaper, att det finns problem med hederskultur, att de inte kan språket och att de på grund av detta är svårintegrerade i det svenska samhället och att Sverige har som krav ett återvändaravtal om vi ska öppna ambassad i Irak.

Allt detta är sant, så Mona Sahlin ar rätt när hon säger att det är hyckleri att förneka faktum.

─ Pettersson undrar varför Sahlin och andra inte blir lika upprörda över att tusentals skyddsbehövande varje vecka åker på semester för svenska skattebetalares pengar till just de områden de flytt ifrån. Vore det något krut i våra politiker så skulle KU-anmälningarna stå som spön i backen över detta faktum och inte anmäla dem som säger sanningen.


Islamic Muslim Immigration Destroying Sweden


By Olli Rein


Folkmordsmisstänkt ”flykting” kräver mänskliga rättigheter – vill inte utlämnas till Rwanda


 Av Pettersson

Afrikanen Sylvere Ahorugeze, 55, flydde till Sverige i hopp om att undkomma bestraffning för det folkmord han misstänks för i hemlandet. Men när svenska myndigheter beslutade att utvisa Ahorugeze till Rwanda så överklagade han genast till Europadomstolen för mänskliga rättigheter, och nu kan han få stanna i Sverige.

Den 9 juli 2009 beslutade Högsta domstolen att afrikanen Sylvere Ahorugeze, 55, skulle utlämnas till Rwanda där han var efterlyst för folkmord. Afrikanen anmälde då genast Sverige till Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna och gjorde gällande att utlämningsbeslutet stred mot Europakonventionen.

Europadomstolen reagerade blixtsnabbt, och i ett beslut daterat den 15 juli 2009 förbjöd man Sverige att verkställa utvisningen av den folkmordsmisstänkte afrikanen. Den 20 juli 2009 beslutade svenska myndigheter att följa Europadomstolens beslut och avbröt utvisningen. Man beslutade också att häkta afrikanen tills processen i Europadomstolen var avgjord.

Vill slippa häkte
Nu vill afrikanen återigen åberopa överklaga, och kräver att han ska slippa vara häktad i väntan på att Europadomstolen ska pröva hans fall. Afrikanen överklagade i början av december häktningen med argumentet att processen säkert skulle ta över ett år, och att han inte ville sitta häktad under så lång tid.

Tingsrätten konstaterade att eftersom afrikanen misstänks för en rad allvarliga brott – folkmord och brott mot mänskligheten – så får han finna sig i att vara häktad länge. Afrikanen överklagade genast beslutet till Högsta domstolen, som nu fastställer tingsrättens dom.

Kan bli svensk ─ Även om Högsta domstolens beslut gör det svårt för Sylvere Ahorugeze att gå under jorden och bli en illegal invandrare, eller papperslös flykting som journalistvänstern skriver, så finns det goda chanser att han får stanna i Sverige. Om Europadomstolen beslutar att Sverige inte får utlämna Sylvere Ahorugeze till hemlandet så uppstår ett så kallat verkställighetshinder, vilket innebär att den folkmordsmisstänkte afrikanen kommer att få automatiskt permanent uppehållstillstånd och permanent rätt till bidrag i Sverige. Vidare har han rätt att kvittera ut ett svenskt medborgarskap efter fem år i landet. Högsta domstolen Ö 28-10 – Häktning i utlämningsärende

─ Pettersson undrar liksom i föregående fall varför inte afrikanen för länge sedan satts på ett flygplan hem. Internationella Rwandatribunalen är inrättad av FN:s säkerhetsråd för att åtala och döma de skyldiga för vidrigheterna som begicks Rwanda.


Gambier och irakier våldtog 13-åring – slipper utvisning


Av Pettersson

Lördagen den 13 november 2010 våldtogs en 13-årig flicka i ett skogsparti i Jakobsberg av en 18-årig gambier och hans 16-årige kompis från Irak. Nu har de båda invandrarna dömts för gärningen. Men de utvisas inte ur Sverige.

Enligt nationalistiska Realisten ska flickan ha varit på väg hem från en spritfest i Järfälla tillsammans med två pojkar, 12 och 14 år gamla, när sällskapet mötte irakiern, gambiern och ytterligare en man i en gångtunnel i Jakobsberg.

Flickan, som var kraftigt berusad vid tillfället, kunde inte gå utan hjälp av den 14-åriga pojken. Vid mötet med det mångkulturella gänget tvingades 12-åringen och 14-åringen att lämna platsen, och invandrarna förde sedan flickan till en park vid Vittraskolan i Jakobsberg där hon våldtogs av gambiern.

Efter våldtäkten ska gambiern ha uppmanat 13-åringen att gå till ungdomsmottagningen så att hon inte blev gravid.

Den 12 januari i år dömde Sollentuna tingsrätt gambiern för våldtäkt mot barn och ringa narkotikabrott till ett år och tre månaders fängelse. Irakiern döms för medhjälp till våldtäkt och narkotikabrott till ungdomsvård.

─ Pettersson undrar varför åklagaren inte yrkade på utvisning trots att de båda gärningsmännen är utländska medborgare.  Ett effektivare och billigare straff hade varit att istället för fängelse á 2500 kr/dygn ge herrarna enkelbiljett hem till respektive land.


Kraftig ökning av rapporterade MRSA-fall i Kalmar


Av Pettersson

MRSA är en antibiotikaresistent bakterietyp. Riktad kontroll av om en person är bärare av MRSA har i Kalmar läns landsting under 2010 gjorts i de fall personen vårdats på en vårdinrättning någon gång under det senaste halvåret före ankomst till Sverige eller i de fall det är aktuellt med sjukhusvård, som till exempel vid graviditet.

Av de 72 rapporterade fallen av MRSA är 20 inhemskt smittade och resterande är utlandssmittade som upptäckts vid riktad provtagning.

Hela 35 av fallen upptäcktes under november och december månad i samband med den kraftiga tillströmningen av asylsökande. Kalmar län tog emot 1000 asylsökande under okt-dec 2010. Dominerande smittland är forna Jugoslavien med 27 fall.

Det ökade antalet rapporterade MRSA-fall antas främst bero på att man genomfört fler tester. Detta skriver Smittskyddsinstitutet. Sent i höstas gick Smittskyddsinstitutet ut och önskade att fler asylsökande skulle förmås att låta testa sig mot TBC. På det nationella planet var det 2009 38 procent av de asylsökande som gick med på att genomgå den hälsoundersökning som innefattar bland annat smittotestning mot hiv och tuberkulos. MRSA-kontroll tycks inte ingå i den undersökningen.

I Kalmar är de asylsökande duktigare än riksgenomsnittet. Omkring 90 beviljade hälsoundersökning under 2010. Migrationsverket hävdade 2004 att en kraftig bidragande orsak till att så få asylsökande testas är att de i verkligheten vistas på annan adress än den de uppgivit och därför kan vara svåra att nå

Ökningen finns helt och hållet bland dem som smittats i andra länder. Däremot har antalet inhemska fall minskat, från 817 till 752.

Källa: Vårdförbundet


Politisk humor.


Av Stefan K

Politik behöver inte bara vara tråkigt och röra upp negativa känslor. Låt oss inleda helgen med ett litet leende, så vi för ett ögonblick glömmer det som pågår utanför vår dörr.