Dagsarkiv: 18 januari, 2011

Svält och Socialism – går hand i hand.


Av Olli Rein

När jag var inne på Rättvisepartiet Socialisternas hemsida genom Stefan K: s inlägg, såg jag att de gladdes över att snart skulle det kunna bli hungerkravaller över hela världen, precis som det var i Sverige för ca 100 år sedan.

Med illa dold förtjusning räknade de upp några av de länder där detta skulle kunna bli verklighet, och var det redan hade varit kravaller för de högre matpriserna. Det var som vanligt det kapitalistiska systemet som inte kunde föda Jordens kraftigt växande befolkning, men de stater som nämns är till största delen endera socialistiska eller islamistiska och de flesta är även överbefolkade.

Hur man ska lösa de kriser man målar upp har man inget förslag på. Att ha en fungerande inre marknad för livsmedel, brukar vara det första man försöker lösa i även de fattigaste länderna. Men då finns det till och med de som är så urbaniserade i vårt Europa, så att de anser att all framställning av livsmedel ska ske i den fattigaste delen av Världen, så att de har något att exportera och på så sätt kunna köpa dyra Europeiska varor i utbyte mot mat.

På lång sikt kan inte heller de fattiga och starkt religiösa människorna producera mest barn per kvinna i världen. Det måste göras ingrepp mot deras möjligheter att föda fler barn än två till tre. Varje vuxen människa är ansvarig för sina handlingar, och för varje barn de sätter till världen. Även de länder som har en bättre ekonomi i grunden än de allra flesta av de allra utfattigaste är oftast muslimska länder, och där handlar barnafödandet om makt.

Genom att skaffa många barn bidrar föräldrarna till de maktlystna Islamisternas drömmar om Världsherravälde och en seger för Islam som religion genom att använda demografin som vapen. Ju fler unga demoraliserade, marginaliserade och svältande människor, ju lättare blir det för Islams härskare att erbjuda en framtid till dessa, som består i att de blir en del av deras krigsmakt, i utbyte mot gott om mat och andra förnödenheter.

De totalt blåsta medlemmarna i Rättvisepartiet socialisternas förslag är ytterligare radikaliseringar bland Världens fackföreningar, bonde -, miljö- och ungdomsrörelser.

Hur det ska hindra folk från att svälta nu och i framtiden förtäljer inte Rättvisepartiet. Det och att det främst är radikaliserade grupper inom radikaliserade samhällen som drabbas tycks inte bekymra dem.

Kanske lite bättre ordning och lite mer initiativ för att producera mera nyttigheter istället för att stjäla av det lilla som finns, och för övrigt ha siesta till resten, kanske skulle skapa ett bättre liv för oerhört många.


ISLAMISM och FASCISM


Av Pettersson från bloggen Snaphanen.DK

Allt som krävs för att ondskan skall segra är att rättskaffens män gör inget, citat Edmund Burke. Tolerans blir brottslig när den visas mot ondska, citat Thomas Mann.

– Idag finns ännu inget direkt motstånd mot islamiseringen av Sverige, en svag protest märks från en del partier. Islamisterna återfinns i alla delar av samhället och tillåts i stort sett att verka i alla TV-kanaler, tidningar, partier och organisationer, undantagen är få. Man har bildat oheliga allianser med kommunister, socialister, feminister, liberaler och humanister, alla ont anande om vad som komma skall. Fascistiska ideologier får ökat fotfäste i landet. Kriminella nätverk utvecklas och integreras i den politiska processen.
Utvecklingen går mot en ökad polarisering i samhället och våldet trappas upp, myndigheterna tappar kontrollen över samhällsutvecklingen. Livskvaliteten eroderas inifrån, kvalitén på sjukvård, allmänna försäkringssystem och övrig samhällsservice blir oacceptabelt låg p.g.a. de enorma kostnaderna. Fascistiska och Islamistiska partier bildas, folk strömmar till partierna i en ökande omfattning eftersom många känner sig hotade av det kraftigt ökade våldet och många söker därför skydd i dessa typer av extrema organisationer och partier på grund av ren rädsla.
– Nedmonteringen av den svenska välfärden blir ett faktum, länder som Libyen och Argentina passerar Sverige 2030, enligt en nyligen gjord FN prognos, the HDI-Human Development Index[1]. Industrisamhället som mödosamt byggts upp under århundraden förstörs, den svenska modellen som vi känner den idag upphöra att existera.

Dokumentet är tänkt att nedladdas gratis och på så sätt få en stor spridning, pdf:en är en form av informationskryssningsmissil. Jag själv är en vanlig svensk arbetare och är politiskt obereoende men jag vet att mina vänner blir väldigt engagerade när de ser sådana här vidrigheter på bild och det är det som är av yttersta vikt.

Läs och ladda ner här: Anders Ohlsson: Hotet Inifrån, pdf bog, 118 sider. 

Den som, med uppsåt att riket eller del därav skall, med våldsamma eller eljest lagstridiga medel eller med utländskt bistånd, läggas under främmande makt eller bringas i beroende av sådan makt eller att del av riket skall sålunda lösryckas, företager handling som innebär fara för uppsåtets förverkligande, dömes för högförräderi till fängelse i tio år eller på livstid eller, om faran var ringa, i lägst fyra och högst tio år.


Så blir analfabeter en resurs


Av Pettersson

Dialogdag om nyanlända ”Så blir analfabeter en resurs på svensk arbetsmarknad”. Det var temat på en dialogdag som anordnats på Allbo lärcenter i Alvesta enligt Smålandsposten.  

Vi måste samverka för att kunna leva upp till den nya etableringslagen. Nu är det dags att ta tag i problematiken, säger projektledare Stefan Gustafsson. 24 månader efter att en nyanländ fått uppehållstillstånd ska personen vara etablerad på arbetsmarknaden.

Lotsar på arbetsförmedlingen ska kopplas in snabbt, men det gäller att alla organisationer och myndigheter samverkar för att få bäst resultat, säger Gustafsson.
Bättre resurser behövs:

Vi måste tänka mer långsiktigt. De pengarna vi satsar i början får vi igen många gånger om ifall den nyanlände får jobb.

− Pettersson noterar de pengar vi satsar i början får vi igen många gånger om ifall de nyanlända får jobb”

 24 månader efter att en nyanländ analfabet fått uppehållstillstånd ska personen vara etablerad på arbetsmarknaden. Det finns fortfarande optimister i vårt land men nu Pettersson blev lite osäker, var inte de nyanlända enorm kompetenta redan när de kom?

Läs mer på Smålandsposten


Återigen denna dubbelmoral.


Av Stefan K

Jag vill anknyta lite till tidigare artiklar här på Petterssons, angående protesterna mot avvisningen av irakier från Sverige.

Att kommunister ställer till med oreda så fort något negativt drabbar deras potentiella väljare, är inget nytt. Vi har sett det förut och kommer att få se det igen. Europarådet, UNHCR (FN:s flyktingorgan) har tidigare höjt sina röster och kritiserat avvisningarna och nu stämmer Amnesty in i kören. Amnesty vill nu gå längst när man ber människor från hela världen att skicka skriftliga uppmaningar till Tobias Billström och Dan Eliasson på Migrationsverket, om att häva beslutet på avvisningarna. Nu är det inte bara Sverige som är i fokus, utan samma uppmaningar riktas mot regeringarna i Norge, Danmark, Storbritannien och Nederländerna.

Vi i Sverige har förmodligen världens generösaste asylsystem, där man kan få sin ansökan genomgången och noga prövad, samt att man genom svenska skattebetalares försorg kan göra en överklagan på beslutet. Dessa irakier har gått igenom hela denna process och funnits icke vara i skyddsbehov. Nu vet jag inte om dessa människor haft id-handlingar vid ankomsten till Sverige, vilket i sig skulle vara unikt då fåtalet kan bevisa vilka de är och varifrån de kommer. Skulle regeringen införa en lag som säger att människor som kommer till Sverige måste uppvisa id-handlingar innan en asylprocess kan inledas, så skulle allt bli så mycket enklare och inte minst billigare.

Nu vet inte jag om kommunisternas protester bottnar i deras politik om att slopa alla gränser och att alla som vill komma till Sverige ska få göra det, eller om det är irakiernas hälsa man värnar om. Att Europarådet, UNHCR och Amnesty i första hand hävdar det osäkra läget i Irak och rädslan för att personerna i fråga ska råka illa ut om de skickas till sitt hemland, kan vi läsa och höra i media.

Om det är hälsan och säkerheten man nu värnar om, så bottnar allt i en dubbelmoral av sällan skådat slag. Samtidigt som dessa protester ekar mellan de politiskt korrekta väggarna, så reser irakier på semester till sitt hemland. Då pratar vi bl.a. om irakier som sökt asyl i Sverige av rädsla för sin hälsa, som gått igenom hela asylprocessen och som funnits ha skyddsbehov. Dessa personer kan alltså med hjälp av svenska skattepengar resa på en frivillig semester till samma områden som det uppenbart är för farligt att avvisa icke skyddsbehövande irakier till. Få ihop det den som kan.

Om nu Rättvispartiet Socialisterna, nätverket Ingen Är Illegal och de internationella organisationerna värnar om irakiernas välbefinnande, så borde de stå på svenska flygplatser och hindra flygplanen att lyfta mot Irak. De borde också vädja till den svenska regeringen att man med alla medel ska stoppa samtliga försök till semesterresor till det farliga Irak.

Antingen är det farligt, eller så är det inte. Antingen avvisar man människor utan skyddsbehov, eller så förhindrar man alla med skyddsbehov att semestra i sitt hemland.


Kriget i Rosengård


Av Pettersson

Kväll efter kväll pågår det krig i Sverige, kriminella invandrargäng beskjuter poliser och allmänhet med raketer, det hittas hemmagjorda bomber, raketer skjuts både från marken och från lägenheter.

Media rapporterar om stökiga ungdomsgäng men mordbränder i olika fastigheter, raketbeskjutningar mot folk, fastigheter och bilar, bilbränder, beskjutningar med raketer mot en bensinstation är inte ”stök” det är livsfarliga upplopp och förövarna är inte några små oskyldiga gossar, de är kriminella invandrargäng. En del av de identifierade är över 30 år, de är vuxna och ska behandlas som sådana.

Upploppen har säkert sina skäl, varav arbetslösheten är ett men i stället för att ”kriga” på nätterna kanske rövarna kunde jobba sig trötta med snöröjning på dagarna tills de tar sitt förnuft till fånga och skaffar sig en utbildning och ett jobb.

Här finns bilder

Källa: Sydsvenskan KVP Skånskan  

− Petterssons tog på lunchen en sväng och inhandlade både Aftonbladet och Expressen, bläddrade snabbt igenom båda och konstaterade att dessa, våra största kvällstidningar inte hade en rad om kriget i Rosengård, inte en rad, inte ett ord, INGET!!!


Danskar stod upp för yttrandefriheten


ISLAM. Ett av avslöjandena som Wikileaks  gör via SVD handlar om den danska regeringens förhållningssätt till Jyllands-Posten och visar på en principfast och hedervärd inställning.
Fortsätt läs