Dagsarkiv: 3 januari, 2011

Kalles Kaviar är rasistiskt


Av Pettersson

Sedan 1955 har den blonda lintotten prytt tuberna på Kalles kaviar. Det är för jävligt vilken rasism, undrar hur länge det ska få fortsätta. Borde inte tuberna varieras med mörkhyade och ljusa, flickor och pojkar.

Visserligen har Kalles kaviar gott mångkulturen till mötes och lanserat några nya varianter. Bland annat en sort med banansmak men det är för lite och äckligt.

På bilden en typisk ”svensk” smörgås med pålägg av kokta ägg och Kalles kaviar.  


Asylsökande slår nytt rekord


Av Pettersson

Dagens Nyheter rapporterar att enligt Migrationsverkets preliminära statistik för 2010 sökte 31 901 personer asyl i Sverige, jämfört med 24 232 året innan, det är en ökning med drygt 30 %. Flest asylsökande kom från Serbien, följt av Somalia, Afghanistan, Irak och Kosovo.

Även antalet barn som kommer ensamma till Sverige ökar. Förra året var siffran 2 394, jämfört med 2 250 år 2009. Barnen kommer framförallt från Afghanistan, Somalia och Irak. Migrationsverket klarade förra året av att avgöra 31 256 asylärenden, vilket var nära 4 000 mer än föregående år. Omkring var tredje beviljades asyl. Samtidigt har handläggningstiderna kortats, i fjol fick 74 procent sitt fall avgjort inom sex månader, jämfört med 52 procent år 2009.

Från Serbien märks en kraftigt ökad flyktingström, 6 343 serber (läs zigenare) sökte asyl förra året. Orsaken är att visumtvånget för serber upphörde i slutet av förra året efter beslut av EU. Även från Afghanistan kom fler asylsökande, totalt 2 393 — en ökning med ungefär 700.

Från både Somalia och Irak, som tidigare utgjort de största asylgrupperna, kom dock färre flyktingar i fjol jämfört med 2009.

− Petterssons konstaterar att personalen på Migrationsverket inte behöver vara oroliga för sina jobb för på varje asylsökande som får uppehållstillstånd kommer det några månader senare ett ungefär dubbelt så stort antal anhöriga och sedan har dessa anhöriga andra anhöriga och det blir till en kedjeinvandring och nämns sällan i debatten.  

Här kommer den kvalificerade arbetskraften tågande i en 1:a maj demonstration i Sverige 2010.


Mode-rea


Av Pettersson

För de av våra läsare som är intresserade av det senaste modet kan jag rekommendera bra, moderna plagg som döljer det mesta som sig bör, dessutom till extra bra priser just nu. Läs mer och beställ här.


Träna i nicab.


Av Stefan K

Dagen innan Nyårsafton samlades ett gäng kvinnor i Oslo för att gemensamt öva i att gå iklädda niqab på norska gator. Flertalet norska politiker från samtliga partier rasade över detta och kallade detta för en smygislamisering av det norska samhället och ett hot mot landets värderingar.

En som däremot gav initiativet sitt stöd var Gerd Kristiansen, representant för Arbeiderpartiet (Norges Socialdemokrater) och vice ordförande i norska LO.

”Detta är helt toppen. Det är bra att initiativet kommer från kvinnorna själva och att de bidrar till debatten om hur de bäst kan integreras. Ingenting är bättre än att kvinnor själva vill göra något åt att användande av niqab upplevs som problematiskt”, uttryckte hon sig i media.

Dessa norska kvinnor med muslimskt ursprung vill m.a.o. stänga sig själva ute från den norska arbetsmarknaden och livnära sig med hjälp av norska skattebetalare. Vi har sett och hört detta även i Sverige då niqabens vara eller inte vara i det offentliga debatterats. En representant för norsk arbetarklass uttalar sig alltså på detta vis. Hur väl stämmer detta överens med regeringen Reinfeldts arbetslinje i Sverige? Tillåts kvinnor att medvetet stå utanför arbetsmarknaden av religiösa skäl, när svårt sjuka människor närmast tvingas ut i arbete? Kommer vi att höra Wanja Lundby-Wedin höja rösten för muslimska kvinnors rätt att bära niqab och därmed slippa arbeta?

Till sist följer ett TV-tips för er som har tillgång till kanalen Axess.


De värsta terroristerna


Av Pettersson

Vi har en längre tid diskuterat hoten mot Sverige och västvärlden men låt oss inte glömma dem som råkar värst ut.

Det är samma terrorister det rör sig om, de militanta islamisterna försöker få det att låta som de för ett krig mot väst och vi mot dem men sanningen är att det är de heliga krigarna som dödar muslimer, många fler muslimer än vad västmakterna och israelerna någonsin gjort.

Siffror från Iraqi Body Count visar att av de 4022 civila irakier som dödades under 2010 svarade islamisterna från fredens religion för två tredjedelar. Amerikanska styrkor lastas för 32 civila dödsoffer, alltså mindre än en procent.

 I Afghansistan svarar talibanerna och deras fredsbevarande styrkor för 76 % av dödandet av civila enligt FN:s beräkningar. I Pakistan mördades över 600 muslimer av andra muslimer i olika självmordsuppdrag under 2010. Så ser det ut överallt, islamister dödar amerikaner, européer, asiater, judar, de dödar alla men mest av allt mördar de muslimer i den fredliga religionen islams namn.

− Pettersson inser att det måste vara något fel på dem och deras ideologi som de kallar religion.

När våra opartiska, oberoende journalister rapporterar tycker i varje fall jag att det låter som USA står för merparten av dödandet fast så inte är fallet, många fler dödades i Irak och Afghanistan innan amerikanarna invaderade, det får vi inte glömma och i en värld som är långt ifrån perfekt är det kanske tur att vi har USA på vår sida.  

Iraqi Body Count