Dagsarkiv: 7 oktober, 2010

Ett klädsamt plagg?


Av Stefan K

Burkans vara eller inte vara är ett hett ämne i de Europeiska länderna.
I Uppdrag Granskning den 6/10 kunde vi se två muslimska kvinnor som frivilligt valt att bära detta plagg. Vi har förut inbillat oss att burka och slöja är ett sätt att tvinga de muslimska kvinnorna till underkastelse. Enligt Mohammed Sayed Tantawi, Al Azhar-institutet i Kairos högste ledare, finns det inga religiösa påbud i Islam som säger att burka och niqab skulle vara obligatoriska plagg för kvinnor som vill följa Koranen till punkt och pricka. Inte ens slöja är ett tvång om man inte bor i ett muslimskt land.
Vad är det då som får vissa kvinnor, ca 200 stycken i Sverige, att frivilligt bära burka och niqab? Att man medvetet ställer sig utanför stora delar av samhället råder det ingen tvekan om. Vilka jobb kan man få och vilka arbetsgivare vill anställa kvinnor som inte ens vill visa ögonen när män finns i närheten? En av kvinnorna i programmet säger rent ut att hon aldrig haft ett jobb i Sverige, att hon aldrig sökt ett jobb och på frågan om hon ens kan tänkas att söka ett jobb, ville hon inte ens svara. Indirekt säger hon att svenska skattebetalare ska försörja henne och hennes sex barn.
Naturligtvis är detta en omöjlig tanke och inte minst med tanke på de nya sjukregler som tvingar människor med svåra sjukdomar ut i arbete.
Förutom svårigheterna på arbetsmarknaden, ställer sig dessa kvinnor utanför många andra funktioner som västerländska kvinnor finner som självklara. Att kunna sköta egna bankärenden, hämta ut post på närmaste uthämtningsställe, ta körkort och skaffa pass är några exempel.
Är detta förenligt med den jämställdhetsdebatt som råder och kvinnors lika värde i ett demokratiskt land som Sverige ändå får sägas vara? Det är tyst från de feministiska organisationerna, men vad säger alla de som slagits för kvinnans rätt i samhället?


Tystad debatt skapar SD:s framgångar


I Svenska Dagbladet skriver Gunnar Sandelin om att en tystad debatt skapar Sverigedemokraterna framgångar.  Den politiska och mediala eliten som endast tillåter människor med rätt värdegrund att yttra sig har skapat framgångarna för Sverigedemokraterna och gör många människor upprörda.

Vanliga människor vet att de blir lurade och att sanningen om problemen med invandringen döljs.

Vi har 7 partier i riksdagen utöver SD, de kan inte komma överens om ett dugg, inte ens om en sådan skitsak som att tillsätta en talman men invandringen och den obefintliga integrationen är de överens om. Det är väldigt märkligt.

Journalister agerar i flock och värnar om de i sitt tycke rätta idealen i stället för att rapportera korrekt och allsidigt som deras egna etniska regler kräver.

  • Invandringens/asylmottagandets nettokostnader ligger på mellan 43 och 58 miljarder per år.
  • Nästan ingen av de som söker asyl idag har några giltiga id-handlingar.
  • Hälften av de asylsökande som får stanna saknar eller har endast kortare skolgång eller liten yrkeserfarenhet .
  • Bara sju procent av alla asylsökande som fått permanent uppehållstillstånd de senaste 30 åren har flyktingstatus.
  • Vi har en anhöriginvandring som är flera gånger så stor som asylinvandringen.
  • Sverige har mellan 1990 och 2006 gått från tre till 156 utanförskapsområden, där i praktiken bara hälften av alla i arbetsför ålder har sysselsättning.
  • Det tar i snitt 7 år för en invandrare att få jobb.

De som är emot invandring blir av media och andra kallade rasister, men de allra flesta av dem är inte rasister eller främlingsfientliga nynazister utan vanliga ansvarskännande medborgare som ser att det som pågår inte fungerar, varken för Sverige eller för invandrarna − är det något som är rasism så är det att ta emot människor, passivisera dem, ta ifrån dem all självkänsla och placera dem i getton där varken de eller deras barn har någon framtid.  

De riktiga rasisterna heter Reinfeldt, Sahlin, Eriksson, Wetterstrand, Olofsson, Björklund, Hägglund och Ohly samt de journalister som har slutat tänka självständigt och likt en vargflock jagar oliktänkande. De som inte accepterar etablissemanget uppfattningen att massinvandring utan kontroll är bra för Sverige.


Migrationsverkets årsrapport 2009


Under de senaste veckorna har det skett en ökning av asylsökande varav många kommer från Balkan. Många är i behov av boende i Migrationsverkets regi och Migrationsverket har på kort tid hyrt flera tillfälliga boenden runt om i landet i avvaktan på plats i ordinarie system. Hittills i år har 22 405 personer sökt asyl i Sverige, av dessa har 3 995 (zigenare) uppgett serbiskt medborgarskap.

I Serbien pågår inget krig för närvarande men det är fattigt och ska vi ta emot alla fattiga i världen så bör vi göra plats för 1,5 miljarder människor i våra asylmottagningar men enligt etablissemanget gör det inget eftersom invandrare bidrar med massor i samhället − Öppna gränserna för i helvete − 1,5 miljarder flyktingar − vi blir stenrika allihop.

Enligt Migrationsverkets egna siffror kostade flyktingar för verket 4,6 miljarder 2009.

Här är rapporten på 120 sidor.

Prisad vare gud är kommer skatteåterbäringen…


Vet ni detta om islam?


Del 8.

…del 9 kommer i morgon.


Uttåget på Årets riksmöte


Riksmötet för 2010/2011 öppnande den 5 oktober, först med lite musik av Livgardets Dragonmusikkår som spelade på Mynttorget sedan bar det vidare till gudstjänst i Storkyrkan.

Där snackade biskopen i Stockholms stift Eva Brunne lite skit om att alla människor är lika mycket värda utom Sverigedemokrater och de 340 000 väljare som röstade på dem och andra oliktänkande i vårt land. Sverigedemokraterna blev sura och tågade ut ur Storkyrkan i protest för att Guds ord om att alla människor är lika mycket värda inte gäller dem − det blev det lite rabalder av men det är väl snart glömt.

 − Det jag undrar över är varför inte fler protesterade, reste sig och tågade ut med buller och bång. Att öppna ett riksmöte som är hela landets angelägenhet i en kristen kyrka när hela landet är nedlusat av muslimer och flera riksdagsledamöter bekänner sig till den sanna tron, Islam.

Svenska staten ska vara glada om det inte dyker upp 1000-tals med stämningar från muslimer som känner sig kränkta över att rikets viktigaste institution öppnar i lokal full med kors, krucifix och allt annat av djävulens påfund som inte är godkända av den ende guden och hans profet Muhammed.

 − Dessutom, när inte ens svenska skolbarn ska få ha sina avslutningar i kyrkan varför i helvete ska då Svenska staten få skymfa de rättroende med ett riksmöte i en lokal som icke är godkänd av Allah?

Silveraltaret i Storkyrkan med en massa hedniska symboler…